CDMA.KZ
 |  CDMA | CDMA  | CDMA  |  CDMA | 

[  CDMA ]

:
« | »    « | » : 71 | 1 8

SKY IM-5400
SKY IM-5400
: SKY IM-5400 : CDMA 2000 1x 800/1900 : 153,6 kbps : - : STN-LCD, 65 000 ,128128 , 8 - : , 3...

SKY IM-3000
SKY IM-3000
: SKY IM-3000 : CDMA 2000 1x 800 : 153 Kbps : - - LCD 8-, 4 - - LCD ...

Samsung SCH-X820
Samsung SCH-X820
: Samsung SCH-X820 : CDMA2000 1X : 153 kbps : - 262000 TFT-LCD, 176x220 - : 256 , EL-LCD, 96x64 ...

Samsung SCH-X780
Samsung SCH-X780
: Samsung SCH-X780 : CDMA 2000 1x 800 : 153 kbps : 128160 , 65 TFT LCD (): 160 (): 210...

Samsung SCH-X430
Samsung SCH-X430
: Samsung SCH-X430 : : : - : , 8 , - - 4 (): 200 ...

Samsung SCH-X350
Samsung SCH-X350
: Samsung SCH-X350 : CDMA 800 : : - : , 8 , 1 - : 4 , 1 ...

Samsung SCH-X210
Samsung SCH-X210
: Samsung SCH-X210 : CDMA2000 1X 800 : 153 kbps : - : STN LCD, 128x128 , 256 ; - : 4 . (): ...

Samsung SCH-X140
Samsung SCH-X140
: Samsung SCH-X140 : CDMA2000 1X 800 : 153 kbps : - : LCD, 8 (128128 pixel) - (): 132 ...

Samsung SCH-X120
Samsung SCH-X120
: Samsung SCH-X120 : CDMA2000 1X 800, 1900 (PCS) : : - :, 8 , 1 - : 4 , 1 ...

Samsung SCH-V330
Samsung SCH-V330
: Samsung SCH-V330 : CDMA2000 1X 800 : : - : 262,000 TFT LCD, 176*192 - : 256 ():...
« | »    « | » 1 8


Samsung CDMA-.

Samsung CMDA- Verizon Wireless SCH-a990. V CAST. ...


Samsung SPH-V7400: "" SPH-V7400 Samsung

Samsung Electronics SPH-V7400, , ...


Samsung DVB-H Phone: CDMA-

(CTIA) Samsung DVB-H, ...


    CDMA | , 2003-2004